Kövessen minket!

TUTSZA Turisztikai Tanácsadók Szövetsége Egyesület (avagy TUTSz) 1996 óta, immár több, mint 20 éve biztosít kereteket és lehetőséget a magyarországi turisztikai tanácsadók magas színvonalú szakmai, szakmapolitikai együttműködése számára.

Egyesületünk tagjai, követve a turizmus szakma összetettségét, képviselik a turisztikai tanácsadás minden területét (a személyenként és szolgáltatási típusonként lekérdezhető szolgáltatási adatbázis lehetőséget ad a részletes keresésre Szakértő keresése).

Szövetségünk legfőbb célja, hogy - a tagok és a társadalom érdekében - összefogja mindazon, a turisztikai területen dolgozó tanácsadó természetes és jogi személyeket, akik és amelyek megfelelnek egyesületünk szigorú szakmai és etikai követelményeinek, ezáltal képesek a turisztikai tanácsadási szakma megbecsülését elősegíteni, szakmai szabályainak kialakításában és azok megtartásában tevékenyen részvenni.

Céljaink között szerepel az érdekvédelem, az érdekérvényesítés is, valamint a tagok együttműködésének segítése, illetve az ügyfeleket képviselő intézményekkel, szervezetekkel kialakított kapcsolatok erősítése, a szakmai minősítési rendszer továbbfejlesztése és kommunikálása. Ezen célokat a szakmai és etikai követelmények teljesülésének rendszeres ellenőrzésével, a tanácsadási szolgáltatások minőségének javításával kívánjuk elérni.

A TUTSz politikai tevékenységet nem folytat, de szakmapolitikai célokat igyekszik elérni a tagjai számára hasznos érdekérvényesítéssel. Támogatjuk a Magyar Turisztikai Ügynökség fejlesztő, koordináló és marketing tevékenységét, részt veszünk a kormányzati és a szakmai szervezetek és azok bizottságainak munkájában, segítjük az önkormányzatok, a desztinációk turizmusfejlesztési elképzeléseinek kidolgozását és megvalósítását.

A TUTSz partnernek tekinti az összes, a turizmussal közvetlen vagy közvetetten kapcsolatban álló szakmai, társadalmi szervezetet. Egyesületünk nyitott az együttműködésre a hasonló elveket valló szervezetekkel, és velük közös tevékenységek szervezésére is.