Műhelyek

 1. Stratégiai Tervezés Műhely
 2. Szálloda- és Attrakciófejlesztés Műhely
 3. Kutatási Műhely
 4. Képzési Műhely
 5. Desztináció Menedzsment Műhely
 6. Marketing & Branding Műhely


Stratégiai Tervezés Műhely

Vezető: Dr. Karsai Árpád

Tagok: 

A fejlesztési koncepciók, a stratégiai tervek hosszú távra határozzák meg a szervezetek/vállalkozások számára, hogy egyrészt milyen irányba fejlesszék a meglévő szolgáltatásokat, másrészt milyen új szolgáltatásokat vezessenek be a sikeresebb működés érdekében. A szervezeti, a vállalkozási és a termék/szolgáltatás szintű koncepciók, a stratégiai tervek elsődleges céljai közé tartoznak: (1) a piaci versenyelőny növelése és/vagy megtartása, a megkülönböztető ismérvek meghatározása által (2) a tulajdoni elvárások (és egyéb érdekek) kielégítése, (3) a környezeti kihívásokra adandó válaszok megfogalmazása, továbbá (4) a fogyasztói/vásárlói igényeket kielégítő termékek/szolgáltatások létrehozása. A koncepciók kijelölik a lehetséges irányokat és azonosítják a belső és külső környezet állapotát és várható változásait, a stratégiai tervek – a figyelembe vett időtávtól függő részletezettséggel – meghatározzák az elérendő célokat, az operatív tervek tartalmazzák a célok megvalósításának lehetséges formáit, lépéseit és ütemezését is.

Projektek »

 


Szálloda- és Attrakciófejlesztés Műhely

Vezető: Krompaszky Gábor

Tagok: 

Konkrét beruházási tervek és fejlesztések esetén körültekintő projektmenedzsmentre van szükség, mely felöleli az előkészítés fázisait, a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésétől egészen a megvalósításig. A tanácsadói tevékenység széles körű, megtalálhatók benne az alábbiak:

 1. különféle létesítmény-variációk kialakítása,
 2. környezeti és ökológiai és gazdasági hatástanulmány elkészítése,
 3. marketing terv elkészítése,
 4. pénzügyi-finanszírozási terv elkészítése,
 5. költség-haszon elemzés,
 6. működési terv elkészítése,
 7. potenciális befektetők felkutatása,
 8. befektetői tárgyalások megszervezése, szakértői támogatása,
 9. befektető bevonásának előkészítése,
 10. potenciális üzemeltető cégek felkutatása,
 11. üzemeltetői tárgyalások lebonyolítása,
 12. üzemeltetői szerződés előkészítése.

Projektek »

 


Kutatási Műhely

Vezető: Dr. Probáld Ákos

Tagok: 

Átfogó turisztikai kutatásoktól a piackutatásig, elemzésig
Komplex fogyasztói és döntéshozói kutatások lebonyolítása a kérdőívek összeállításától kezdve a lekérdezésen keresztül a kiértékelésig. 
Az elemzés kiterjedhet az adott piac történeti fejlődésének, a jelenlegi, illetve a várható trendek, az adott piacon rejlő üzleti, fejlesztési és befektetési lehetőségek, a piaci szereplők, az értékesítés volumenének, összetételének, a piaci részesedések alakulásának, a fogyasztók szokásainak és motivációinak, a fogyasztást befolyásoló tényezők, valamint ezek alapján a termék/szolgáltatás fejlesztési lehetőségek, a versenyképesség, a fejlesztés várható hatásainak stb. vizsgálatára. A TUTSZ szakértői – a turisztikai szektor legkülönbözőbb területeit érintő bármilyen kérdés megválaszolásához, probléma megoldásához – képesek a megfelelő számú célközönség (akár több ezer fős) megkérdezésén keresztül a szükséges információk, adatok begyűjtésére, összegzésére, elemzésére, és mindezek ismeretében a megoldási javaslatok megfogalmazására, illetve a lehetséges módszerek megválasztására.

Projektek »

 


Képzési Műhely

Vezető: Dr. Molnár Csilla

Tagok: 

Képzéstől a mentorálásig mindenféle tudástranszfer, hagyományos és a legújabb technikák felhasználásával, leghatékonyabb módszertannal.

Projektek »

 


Desztináció menedzsment Műhely

Vezető: Holczerné Szentirmai Ágnes

Tagok: 

Rendszerszintű gondolkodásmódot igényel a fogadóterületek - turisztikai desztinációk - professzionális menedzselése, mely a stratégiai tervezéstől a desztinációs marketing aktivitásokig fogja össze és működteti a sikeres turizmus elemeit a fenntarthatóság érdekében. Kiterjed a

 1. stratégiai tervezésre,
 2. marketing menedzsementre,
 3. kooperációmenedzsmentre,
 4. innovációra és termékmenedzsmentre,
 5. információmenedzsmentre,
 6. látogatómenedzsmentre,
 7. a piacra vitelre és a 
 8. minőségmenedzsmentre.

Projektek »

 


Marketing & Branding Műhely

Vezető: Dr. Piskóti István

Tagok: 

A marketing társadalmi és vezetési lépések láncolata, amelynek során a szervezetek és az egyének termékeket/szolgáltatásokat és értékeket alkotnak, cserélnek ki egymás között, és kölcsönösen hasznot hozó módon, kielégítik szükségleteiket, igényeiket. A marketing menedzsment a tervezésnek és a végrehajtásának az a folyamata, amelynek során elképzelések, áruk és szolgáltatások teremtése, árazása, ösztönzése és elosztása megy végbe annak érdekében, hogy a cserén keresztül megvalósuljanak az egyéni és a szervezeti célok.

A marketing tanácsadás kiterjed a piacorientált vezetés (= marketing menedzsment) teljes folyamatára:

 1. a marketing kutatásra, elemzésre,
 2. a marketing tervezésre (= a stratégiai és az operatív tervezésre),
 3. a megvalósításra és
 4. az ellenőrzésre továbbá részleteiben
 5. a szegmentálásra, a célpiacra (= célcsoportokra), a pozicionálásra és a marketing eszközöknél a termék, az ár, az elosztás (= értékesítési utak és helyek), a promóció (= kommunikáció és ösztönzés) elemzésére, tervezésére, megvalósítására és ellenőrzésére.

Projektek »

Hírek

Partnereink