Bemutatkozás

Szövetségünk legfőbb célja, hogy - a tagok és a társadalom érdekében - összefogja mindazon, a turisztikai területen dolgozó tanácsadó természetes és jogi személyeket, akik és amelyek megfelelnek egyesületünk szigorú szakmai és etikai követelményeinek, ezáltal képesek a turisztikai tanácsadási szakma megbecsülését elősegíteni, szakmai szabályainak kialakításában és azok megtartásában tevékenyen részvenni.

Céljaink között szerepel: 

 1. az érdekvédelem és az érdekérvényesítés, 
 2. a tagok együttműködésének segítése, 
 3. az ügyfeleket képviselő intézményekkel, szervezetekkel kialakított kapcsolatok erősítése, 
 4. a szakmai minősítési rendszer továbbfejlesztése és kommunikálása. Ezen célokat a szakmai és etikai követelmények teljesülésének rendszeres ellenőrzésével, a tanácsadási szolgáltatások minőségének javításával kívánjuk elérni. A TUTSZ partnernek tekinti az összes, a turizmussal közvetlen vagy közvetetten kapcsolatban álló szakmai, társadalmi szervezetet. Egyesületünk nyitott az együttműködésre a hasonló elveket valló szervezetekkel, és velük közös tevékenységek szervezésére is.

Tevékenységek:Stratégiai tervezés:

    

Térségi, települési és vállalkozási, termék és szolgáltatás szintű fejlesztési stratégiák teljes körű készítése és utánkövetése. 

A stratégiai tervek elsődleges céljai közé tartoznak: 

 1. a piaci versenyelőny növelése és/vagy megtartása, a megkülönböztető ismérvek meghatározása által 
 2. a tulajdoni elvárások (és egyéb érdekek) kielégítése, 
 3. a környezeti kihívásokra adandó válaszok megfogalmazása, továbbá 
 4. a fogyasztói/vásárlói igényeket kielégítő termékek/szolgáltatások létrehozása. 

A koncepciók kijelölik a lehetséges irányokat, azonosítják a belső és külső környezet állapotát és várható változásait, a stratégiai tervek – a figyelembe vett időtávtól függő részletezettséggel – meghatározzák az elérendő célokat, az operatív tervek tartalmazzák a célok megvalósításának lehetséges formáit, lépéseit és ütemezését is.

Stratégiai Tervezés Műhely »
 Szálloda- és Attrakciófejlesztés: 

     

Ez a komplex tevékenység célja, hogy egy önmagában működőképes egység létrehozását professzionálisan előkészítsenek, megtervezzenek és meg is valósítsanak. A fejlesztés számtalan részfeladat elvégzését kívánja meg, úgymint

 1. a létesítmény iránti igény megfogalmazása,
 2. különféle létesítmény-variációk kialakítása,
 3. előzetes és teljes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése,
 4. műszaki megvalósíthatósági tanulmány elkészítése,
 5. környezeti és ökológiai és gazdasági hatástanulmány elkészítése,
 6. marketing terv elkészítése,
 7. pénzügyi-finanszírozási terv elkészítése,
 8. költség-haszon elemzés,
 9. működési terv elkészítése,
 10. a szerződésstratégia kialakítása,
 11. előzetes minősítési folyamatok lebonyolítása,
 12. tenderdokumentáció kibocsátása,
 13. ajánlatértékelések kezelése és választás,
 14. szerződések megkötése,
 15. műszaki, technológiai tervezés,
 16. építés, szerelés,
 17. üzembe helyezés, próbaüzem.

Szálloda- és Attrakciófejlesztés Műhely »
 Marketing & Branding:

 A marketing tanácsadás kiterjed a marketing menedzsment teljes folyamatára:

 1. a marketing kutatásra, elemzésre,
 2. a marketing tervezésre,
 3. a megvalósításra, 
 4. az ellenőrzésre és hatékonyságelemzésre, 
 5. a szegmentálásra, a célpiacra és célcsoportokra, 
 6. a pozicionálásra és 
 7. a marketing eszközökre.

A TUTSZ szakértői vállalják már meglévő marketing koncepciók, tervek véleményezését, átdolgozását, új marketing koncepciók, tervek kidolgozását turisztikai szervezeti/vállalkozási és termék/szolgáltatási szinteken.

Marketing & Branding Műhely »
 Desztináció menedzsment:

        

A turizmus menedzsment legkomplexebb területe a fogadóterület professzionális irányítása, mely magában foglalja az alábbi részterületeket:

 1. a desztináció stratégiai tervezése,
 2. fejlesztési stratégiák elkészítése régiós, térségi és települési szinten,
 3. innováció- és termékmenedzsment, 
 4. kooperációmenedzsment, 
 5. desztinációs marketingmenedzsment, 
 6. szervezetfejlesztés, 
 7. információmenedzsment,
 8. desztinációs szintű kutatások és elemzések,
 9. monitoring tevékenység.

 Desztináció menedzsment Műhely »
 Piackutatás:

   

Komplex fogyasztói és döntéshozói kutatások lebonyolítása a kérdőívek összeállításától kezdve a lekérdezésen keresztül a kiértékelésig. 
Az elemzés kiterjedhet 

Kutatási Műhely »
 Pénzügyi tanácsadás:

      

A versenyszféra vállalkozásai és a turizmus területén működő non-profit szervezetek fenntarthatósága, vagy a befektetés, beruházás és fejlesztés megtérülése érdekében szükség van

 1. pénzügyi-finanszírozási terv elkészítésére,
 2. költség-haszon elemzésre,

melyekben Szövetségünk tagjai szintén rendelkezésre állnak.


Képzés, Tréning, Mentorálás

      

A TUTSZ tagjai aktívan részt vesznek a közép- és felsőfokú szakmai képzésekben, aminek köszönhetően nagy gyakorlattal rendelkeznek a legújabb és leghatékonyabb tudásátadás módszereinek terén. A tevékenység a szakmai továbbtanulás mellett kiterjed az oktatók felkészítésére is. Szövetségünk az alábbi területeken tud segíteni:

 1. szemléletformáló és érzékenyítő tréningek,
 2. iskolarendszeren kívüli szakmai képzések lebonyolítása, 
 3. készségfejlesztő tréningek,
 4. vezetői coaching,
 5. szervezetek, vállalkozások mentorálása

Képzési Műhely »

Hírek

Partnereink